Cyklostrategie 2013

Cyklostrategie 2013

"Cílem této brožury bylo upozornit na hlavní bolesti, se kterými se při podpoře cyklistiky potýkají naše města a obce i samotní cyklisté. Uvedené problémy přitom zahrnují jak bariéry v podobě špatných či chybějících předpisů a norem, tak vnímání cyklistické dopravy jako takové v kontextu celého veřejného, nejen dopravního prostoru."

Vydalo: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., ve spolupráci
s Asociací měst pro cyklisty v rámci projektu Central MeetBike

 

© Praha 9

Zdravá devítka 2014

Technicky zajišťuje Ajtíci